برنامه سفر دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری به یزد و بازدید وی از پارک علم و فناوری   
۶ ماه پیش

برنامه سفر دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری به یزد و بازدید وی از پارک علم و فناوری  

برنامه سفر دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری به یزد و بازدید وی از پارک علم و فناوری  
حل چالش های صنعت مس رفسنجان با مساعدت شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد
۶ ماه پیش

حل چالش های صنعت مس رفسنجان با مساعدت شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد

حل چالش های صنعت مس رفسنجان با مساعدت شرکتهای فناور پارک علم و فناوری یزد
برگزاری سلسله نشست ها و کارگاه های آموزشی حوزه انیمیشن توسط مرکز توسعه فناوری های پویانمایی اقبال
۶ ماه پیش

برگزاری سلسله نشست ها و کارگاه های آموزشی حوزه انیمیشن توسط مرکز توسعه فناوری های پویانمایی اقبال

برگزاری سلسله نشست ها و کارگاه های آموزشی حوزه انیمیشن توسط مرکز توسعه فناوری های پویانمایی اقبال
راه اندازی مرکز توسعه فناوری های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار پارک علم و فناوری یزد   
۶ ماه پیش

راه اندازی مرکز توسعه فناوری های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار پارک علم و فناوری یزد  

راه اندازی مرکز توسعه فناوری های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دستور کار پارک علم و فناوری یزد  
استفاده از پتانسیل های دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در پردیس هوایی و هوانوردی پارک یزد
۶ ماه پیش

استفاده از پتانسیل های دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در پردیس هوایی و هوانوردی پارک یزد

استفاده از پتانسیل های دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در پردیس هوایی و هوانوردی پارک یزد
بازدید مدیران مدارس سمپاد از پارک علم و فناوری یزد
۶ ماه پیش

بازدید مدیران مدارس سمپاد از پارک علم و فناوری یزد

بازدید مدیران مدارس سمپاد از پارک علم و فناوری یزد
رونمایی از تیزر و پوستر سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
۶ ماه پیش

رونمایی از تیزر و پوستر سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

رونمایی از تیزر و پوستر سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی
تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت بهران تک برای حمایت از شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
۶ ماه پیش

تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت بهران تک برای حمایت از شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت بهران تک برای حمایت از شرکتهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی
دعوت از پارک علم و فناوری یزد برای رفع نیازهای فناورانه شرکت تولیدی بازرگانی شیررضا
۶ ماه پیش

دعوت از پارک علم و فناوری یزد برای رفع نیازهای فناورانه شرکت تولیدی بازرگانی شیررضا

دعوت از پارک علم و فناوری یزد برای رفع نیازهای فناورانه شرکت تولیدی بازرگانی شیررضا
تفاهم پارک علم و فناوری یزد و شرکت منهاج توسعه پویا برای ایجاد مرکز نوآوری شرکت های فعال در نسل چهارم انقلاب صنعتی
۶ ماه پیش

تفاهم پارک علم و فناوری یزد و شرکت منهاج توسعه پویا برای ایجاد مرکز نوآوری شرکت های فعال در نسل چهارم انقلاب صنعتی

تفاهم پارک علم و فناوری یزد و شرکت منهاج توسعه پویا برای ایجاد مرکز نوآوری شرکت های فعال در نسل چهارم انقلاب صنعتی
همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی برای برگزاری پرشور مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی     
۶ ماه پیش

همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی برای برگزاری پرشور مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی    

همکاری پژوهش سراهای دانش آموزی برای برگزاری پرشور مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی    
شتاب دهی توسعه بازار شرکتهای فناور در دستور کار پارک علم و فناوری یزد
۶ ماه پیش

شتاب دهی توسعه بازار شرکتهای فناور در دستور کار پارک علم و فناوری یزد

شتاب دهی توسعه بازار شرکتهای فناور در دستور کار پارک علم و فناوری یزد