موافقت کمیسیون شورای گسترش آموزش عالی با صدور مجوز پردیس فناوری مشترک پارک و دانشگاه یزد   
۱ سال پیش

موافقت کمیسیون شورای گسترش آموزش عالی با صدور مجوز پردیس فناوری مشترک پارک و دانشگاه یزد  

موافقت کمیسیون شورای گسترش آموزش عالی با صدور مجوز پردیس فناوری مشترک پارک و دانشگاه یزد  
آشنایی دانشجویان دانشگاه حضرت رقیه(س) با فضای کار اشتراکی اقبال    
۱ سال پیش

آشنایی دانشجویان دانشگاه حضرت رقیه(س) با فضای کار اشتراکی اقبال   

آشنایی دانشجویان دانشگاه حضرت رقیه(س) با فضای کار اشتراکی اقبال   
اهدای چندصد اصله نهال به پارک علم و فناوری یزد توسط دانشجویان یزدی خارج از کشور
۱ سال پیش

اهدای چندصد اصله نهال به پارک علم و فناوری یزد توسط دانشجویان یزدی خارج از کشور

اهدای چندصد اصله نهال به پارک علم و فناوری یزد توسط دانشجویان یزدی خارج از کشور
تعیین نایب رئیس شورای مالکیت فکری استان یزد 
۱ سال پیش

تعیین نایب رئیس شورای مالکیت فکری استان یزد 

تعیین نایب رئیس شورای مالکیت فکری استان یزد 
تصمیمات تازه شورای راهبری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی   
۱ سال پیش

تصمیمات تازه شورای راهبری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  

تصمیمات تازه شورای راهبری مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  
اجرای یک نمایش موزیکال با عنوان پرفورمنس
۱ سال پیش

اجرای یک نمایش موزیکال با عنوان پرفورمنس "سفیران پیشگیری" در پارک علم و فناوری یزد

اجرای یک نمایش موزیکال با عنوان پرفورمنس "سفیران پیشگیری" در پارک علم و فناوری یزد
انتصاب رئیس دبیرخانه شورای ویژه علم و فناوری استان 
۱ سال پیش

انتصاب رئیس دبیرخانه شورای ویژه علم و فناوری استان 

انتصاب رئیس دبیرخانه شورای ویژه علم و فناوری استان 
فعال سازی فضای کار اشتراکی با همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
۱ سال پیش

فعال سازی فضای کار اشتراکی با همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

فعال سازی فضای کار اشتراکی با همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
انتصاب مدیر جدید پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک و مسئول راه‌اندازی کارخانه نوآوری درخشان   
۱ سال پیش

انتصاب مدیر جدید پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک و مسئول راه‌اندازی کارخانه نوآوری درخشان  

انتصاب مدیر جدید پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک و مسئول راه‌اندازی کارخانه نوآوری درخشان  
گام نوین پارک برای تشکیل شورای ویژه علم و فناوری استان
۱ سال پیش

گام نوین پارک برای تشکیل شورای ویژه علم و فناوری استان

گام نوین پارک برای تشکیل شورای ویژه علم و فناوری استان
دعوت استاندار یزد برای حضور گسترده دانش آموزان در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی   
۱ سال پیش

دعوت استاندار یزد برای حضور گسترده دانش آموزان در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  

دعوت استاندار یزد برای حضور گسترده دانش آموزان در مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  
فعال سازی مرکز رشد فناوری های ساختمان با همکاری پارک علم و فناوری یزد
۱ سال پیش

فعال سازی مرکز رشد فناوری های ساختمان با همکاری پارک علم و فناوری یزد

فعال سازی مرکز رشد فناوری های ساختمان با همکاری پارک علم و فناوری یزد