آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی   
۳ هفته پیش

آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  

آمادگی پارک علم و فناوری یزد برای برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی  
دعوت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای شرکت در رویداد «ستاپ»    
۴ هفته پیش

دعوت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای شرکت در رویداد «ستاپ»   

دعوت از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای شرکت در رویداد «ستاپ»   
انتقال تجارب بانوی موفق حوزه تولید، برندینگ شخصی و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد
۴ هفته پیش

انتقال تجارب بانوی موفق حوزه تولید، برندینگ شخصی و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد

انتقال تجارب بانوی موفق حوزه تولید، برندینگ شخصی و توسعه کسب و کار در پارک علم و فناوری یزد
تعامل پارک علم و فناوری یزد و دیوان محاسبات استان یزد از طریق مشاوران دیوان محاسبات
۱ ماه پیش

تعامل پارک علم و فناوری یزد و دیوان محاسبات استان یزد از طریق مشاوران دیوان محاسبات

تعامل پارک علم و فناوری یزد و دیوان محاسبات استان یزد از طریق مشاوران دیوان محاسبات
بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید صدوقی از پارک علم و فناوری یزد    
۱ ماه پیش

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید صدوقی از پارک علم و فناوری یزد   

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه شهید صدوقی از پارک علم و فناوری یزد   
برگزاری نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک در پارک علم و فناوری یزد   
۱ ماه پیش

برگزاری نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک در پارک علم و فناوری یزد  

برگزاری نخستین نشست استارتاپی شتاب‌دهنده پارسان الکترونیک در پارک علم و فناوری یزد  
۱ ماه پیش

"بررسی علل مهاجرت نخبگان علمی و صنعتی" در پارک علم و فناوری یزد

"بررسی علل مهاجرت نخبگان علمی و صنعتی" در پارک علم و فناوری یزد
آشناسازی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فعالیت های پارک علم و فناوری یزد
۱ ماه پیش

آشناسازی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فعالیت های پارک علم و فناوری یزد

آشناسازی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فعالیت های پارک علم و فناوری یزد
بررسی
۱ ماه پیش

بررسی"نقش نوآوری در توسعه صنعت گردشگری" با حضور فعالان حوزه گردشگری

بررسی"نقش نوآوری در توسعه صنعت گردشگری" با حضور فعالان حوزه گردشگری
بازدید دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه یزد از پارک علم و فناوری
۱ ماه پیش

بازدید دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه یزد از پارک علم و فناوری

بازدید دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه یزد از پارک علم و فناوری
استفاده نیروی انتظامی استان از محصولات فناورانه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد   
۱ ماه پیش

استفاده نیروی انتظامی استان از محصولات فناورانه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد  

استفاده نیروی انتظامی استان از محصولات فناورانه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد  
حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
۱ ماه پیش

حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

حضور فعال پارک علم و فناوری یزد در بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار