تدوین
۳ ماه پیش

تدوین "منظومه واژگان دانش بنیان" در پارک علم و فناوری یزد

تدوین "منظومه واژگان دانش بنیان" در پارک علم و فناوری یزد
مساعدت پارک علم و فناوری یزد به شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صادرات  به سوریه
۳ ماه پیش

مساعدت پارک علم و فناوری یزد به شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صادرات به سوریه

مساعدت پارک علم و فناوری یزد به شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صادرات به سوریه
دستگاه های ذیربط همکاری لازم در راه اندازی پهنه فناوری به عمل آورند.
۳ ماه پیش

دستگاه های ذیربط همکاری لازم در راه اندازی پهنه فناوری به عمل آورند.

دستگاه های ذیربط همکاری لازم در راه اندازی پهنه فناوری به عمل آورند.
تلاش برای هماهنگی و هم راستا کردن حمایت های دولتی در حوزه شرکت های دانش بنیان
۳ ماه پیش

تلاش برای هماهنگی و هم راستا کردن حمایت های دولتی در حوزه شرکت های دانش بنیان

تلاش برای هماهنگی و هم راستا کردن حمایت های دولتی در حوزه شرکت های دانش بنیان
شرکت های دانش بنیان برای ثبت شرکت و برند خود باید از هفت خوان ادارات عبور کنند.
۳ ماه پیش

شرکت های دانش بنیان برای ثبت شرکت و برند خود باید از هفت خوان ادارات عبور کنند.

شرکت های دانش بنیان برای ثبت شرکت و برند خود باید از هفت خوان ادارات عبور کنند.
پارک علم و فناوری یزد در تدارک راهبری و اجرای طرح های کلان فناورانه و دانش بنیان
۳ ماه پیش

پارک علم و فناوری یزد در تدارک راهبری و اجرای طرح های کلان فناورانه و دانش بنیان

پارک علم و فناوری یزد در تدارک راهبری و اجرای طرح های کلان فناورانه و دانش بنیان
دیدار چهره به چهره استاندار یزد با سه شرکت موفق دانش بنیان
۳ ماه پیش

دیدار چهره به چهره استاندار یزد با سه شرکت موفق دانش بنیان

دیدار چهره به چهره استاندار یزد با سه شرکت موفق دانش بنیان
تشکیل کمیته پیگیری شعار محوری سال در معاونت پارک علم و فناوری یزد
۳ ماه پیش

تشکیل کمیته پیگیری شعار محوری سال در معاونت پارک علم و فناوری یزد

تشکیل کمیته پیگیری شعار محوری سال در معاونت پارک علم و فناوری یزد
تاسیس اولین پردیس بین المللی کشور در یزد
۳ ماه پیش

تاسیس اولین پردیس بین المللی کشور در یزد

تاسیس اولین پردیس بین المللی کشور در یزد
ایجاد مرکز نوآوری هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری یزد
۳ ماه پیش

ایجاد مرکز نوآوری هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری یزد

ایجاد مرکز نوآوری هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری یزد
صنعت و کشاورزی، دو عرصه مهم برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان
۳ ماه پیش

صنعت و کشاورزی، دو عرصه مهم برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان

صنعت و کشاورزی، دو عرصه مهم برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان
سه اصل تفکر، تدین و تعقل،لازمه ترویج فناوری و نوآوری در استان
۳ ماه پیش

سه اصل تفکر، تدین و تعقل،لازمه ترویج فناوری و نوآوری در استان

سه اصل تفکر، تدین و تعقل،لازمه ترویج فناوری و نوآوری در استان