گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد از پارک علم و فناوری یزد
گسترش تعاملات بین المللی؛ اولویت پارک علم وفناوری یزد در سال 96
۵ سال پیش

گسترش تعاملات بین المللی؛ اولویت پارک علم وفناوری یزد در سال 96

گسترش تعاملات بین المللی؛ اولویت پارک علم وفناوری یزد در سال 96
بازدید معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد از پارک فناوری گرجستان
۵ سال پیش

بازدید معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد از پارک فناوری گرجستان

بازدید معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد از پارک فناوری گرجستان
افتتاح نمایشگاه عکس نظریه پردازان مدیریت در مرکز رشد فناوری های نرم
۵ سال پیش

افتتاح نمایشگاه عکس نظریه پردازان مدیریت در مرکز رشد فناوری های نرم

افتتاح نمایشگاه عکس نظریه پردازان مدیریت در مرکز رشد فناوری های نرم
سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقویت پارکها و مراکز رشد است
۵ سال پیش

سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقویت پارکها و مراکز رشد است

سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقویت پارکها و مراکز رشد است
انعقاد تفاهم نامه همكاری سه جانبه پژوهشگاه نيرو، دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

انعقاد تفاهم نامه همكاری سه جانبه پژوهشگاه نيرو، دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد

انعقاد تفاهم نامه همكاری سه جانبه پژوهشگاه نيرو، دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد