افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
۵ سال پیش

افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد

بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری برگزاری نشست تخصصی معرفی تسهیلات ارزان قیمت
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری نشست تخصصی معرفی تسهیلات ارزان قیمت

گزارش تصویری برگزاری نشست تخصصی معرفی تسهیلات ارزان قیمت
گزارش تصویری بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و هیئت همراه از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

گزارش تصویری افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد
گزارش تصویری نشست تخصصی
۵ سال پیش

گزارش تصویری نشست تخصصی "قوانین اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری"

گزارش تصویری نشست تخصصی "قوانین اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری"
انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد
۵ سال پیش

انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد

انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد
راه اندازی آبنمای کف خشک بافق توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر
۵ سال پیش

راه اندازی آبنمای کف خشک بافق توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر

راه اندازی آبنمای کف خشک بافق توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر
شرکت آبسار کویر، رتبه هشتم در رتبه بندی مراکز آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۵ سال پیش

شرکت آبسار کویر، رتبه هشتم در رتبه بندی مراکز آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت آبسار کویر، رتبه هشتم در رتبه بندی مراکز آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
گزارش تصویری جلسه بررسی راهکارهای توسعه مبادلات فناورانه با دانشگاه های ایتالیا در حوزه آب در پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه بررسی راهکارهای توسعه مبادلات فناورانه با دانشگاه های ایتالیا در حوزه آب در پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری جلسه بررسی راهکارهای توسعه مبادلات فناورانه با دانشگاه های ایتالیا در حوزه آب در پارک علم و فناوری یزد
برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد
۵ سال پیش

برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد

برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد
گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد