گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد
بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد
۶ سال پیش

بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد

بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد
گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد
برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند
۶ سال پیش

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند
گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان

گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان
روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم
۶ سال پیش

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم
گزارش تصویری بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و عضو شورای شهر یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و عضو شورای شهر یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان

گزارش تصویری بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و عضو شورای شهر یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان
گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد

گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد
گزارش تصویری برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد
۶ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد

گزارش تصویری برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد
گزارش تصویری برگزاری اولین همایش تخصصی بسته بندی در یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری اولین همایش تخصصی بسته بندی در یزد

گزارش تصویری برگزاری اولین همایش تخصصی بسته بندی در یزد
گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های حوزه فناوری سخت
۶ سال پیش

گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های حوزه فناوری سخت

گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های حوزه فناوری سخت