گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان

گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان
روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم
۵ سال پیش

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم

روی محصولات ارایه شده توسط پارک علم و فناوری یزد تمرکز می کنیم
گزارش تصویری بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و عضو شورای شهر یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و عضو شورای شهر یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان

گزارش تصویری بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و عضو شورای شهر یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری اصفهان
گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد

گزارش تصویری مراسم استقبال از تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی یزد
گزارش تصویری برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد

گزارش تصویری برگزاری جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد
گزارش تصویری برگزاری اولین همایش تخصصی بسته بندی در یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری اولین همایش تخصصی بسته بندی در یزد

گزارش تصویری برگزاری اولین همایش تخصصی بسته بندی در یزد
گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های حوزه فناوری سخت
۵ سال پیش

گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های حوزه فناوری سخت

گزارش تصویری نشست هم اندیشی شرکت های حوزه فناوری سخت
گزارش تصویری کسب مقام اول مسابقات روبوکاپ 2017 توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد که با حمایت پارک علم و فناوری یزد در این مسابقات شرکت نمود
۵ سال پیش

گزارش تصویری کسب مقام اول مسابقات روبوکاپ 2017 توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد که با حمایت پارک علم و فناوری یزد در این مسابقات شرکت نمود

گزارش تصویری کسب مقام اول مسابقات روبوکاپ 2017 توسط تیم دانشگاه آزاد اسلامی یزد که با حمایت پارک علم و فناوری یزد در این مسابقات شرکت نمود
گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96
۵ سال پیش

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96
گزارش تصویری شورای راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری شورای راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

گزارش تصویری شورای راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد
گزارش تصویری جلسه معرفی مرکز مبادلات ایران و گرجستان به رییس مرکز فن بازار ملی ایران
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه معرفی مرکز مبادلات ایران و گرجستان به رییس مرکز فن بازار ملی ایران

گزارش تصویری جلسه معرفی مرکز مبادلات ایران و گرجستان به رییس مرکز فن بازار ملی ایران
گزارش تصویری برگزاری نشست آشنایی با خدمات مرکز فن بازار ملی ایران
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری نشست آشنایی با خدمات مرکز فن بازار ملی ایران

گزارش تصویری برگزاری نشست آشنایی با خدمات مرکز فن بازار ملی ایران