گزارش تصویری تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد در اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد در اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد

گزارش تصویری تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد در اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد
گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد

گزارش تصویری بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد
گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب
گزارش تصویری دومین جلسه آشنایی با تجارب
۵ سال پیش

گزارش تصویری دومین جلسه آشنایی با تجارب

گزارش تصویری دومین جلسه آشنایی با تجارب
دومین جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد برگزار شد
۵ سال پیش

دومین جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد برگزار شد

دومین جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد برگزار شد
گزارش تصویری دومین جلسه سرمازدگی و مخاطرات
۵ سال پیش

گزارش تصویری دومین جلسه سرمازدگی و مخاطرات

گزارش تصویری دومین جلسه سرمازدگی و مخاطرات
گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری پارک علم وفناوری یزد
بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد
۵ سال پیش

بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد

بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد
گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید عضو منتخب شورای شهر یزد از غرفه پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد
برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند
۵ سال پیش

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند