گزارش تصویری جلسه رییس پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مجتمع ذوب روی بافق
۶ سال پیش

گزارش تصویری جلسه رییس پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مجتمع ذوب روی بافق

گزارش تصویری جلسه رییس پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مجتمع ذوب روی بافق
گزارش تصویری بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید مسئولین مجتمع ذوب روی بافق از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری نشست معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مجتمع ذوب روی بافق
۶ سال پیش

گزارش تصویری نشست معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مجتمع ذوب روی بافق

گزارش تصویری نشست معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با مسئولین مجتمع ذوب روی بافق
امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه پارک علم و فناوری یزد، جهاد دانشگاهی استان و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
۶ سال پیش

امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه پارک علم و فناوری یزد، جهاد دانشگاهی استان و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه پارک علم و فناوری یزد، جهاد دانشگاهی استان و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد در اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد در اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد

گزارش تصویری تبیین منابع آبی کارست استان توسط پارک علم و فناوری یزد در اتاق آب سازمان برنامه و بودجه استان یزد
گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای موسسه فناوری اتریش (AIT) از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد

گزارش تصویری بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد
گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب
۶ سال پیش

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب
گزارش تصویری دومین جلسه آشنایی با تجارب
۶ سال پیش

گزارش تصویری دومین جلسه آشنایی با تجارب

گزارش تصویری دومین جلسه آشنایی با تجارب
دومین جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد برگزار شد
۶ سال پیش

دومین جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد برگزار شد

دومین جلسه آشنایی با تجارب جلیل رفیعی فرد برگزار شد
گزارش تصویری دومین جلسه سرمازدگی و مخاطرات
۶ سال پیش

گزارش تصویری دومین جلسه سرمازدگی و مخاطرات

گزارش تصویری دومین جلسه سرمازدگی و مخاطرات