مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است
۵ سال پیش

مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است

مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است
اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد
۵ سال پیش

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
۵ سال پیش

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی شرکت های پردیس فناوری های نرم
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی شرکت های پردیس فناوری های نرم

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی شرکت های پردیس فناوری های نرم
گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال

گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال
افتتاح نمایشگاه عکس
۵ سال پیش

افتتاح نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی" در مجموعه فناوری اقبال

افتتاح نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی" در مجموعه فناوری اقبال
گزارش تصویری بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"

گزارش تصویری بازدید معاون سیاسی و امنیتی استاندار از نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"
گزارش تصویری بازدید مدیر مرکز رشد پارک پردیس تهران از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مدیر مرکز رشد پارک پردیس تهران از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید مدیر مرکز رشد پارک پردیس تهران از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری برگزاری مسابقات روباتیک در پارک کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری مسابقات روباتیک در پارک کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری برگزاری مسابقات روباتیک در پارک کودکان و نوجوانان پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری امضا تفاهم نامه ی سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری امضا تفاهم نامه ی سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

گزارش تصویری امضا تفاهم نامه ی سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران،پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
برگزاری میزگرد تخصصی
۵ سال پیش

برگزاری میزگرد تخصصی"بررسی نقش شرکت های فناور در راستای جهانی شدن یزد"

برگزاری میزگرد تخصصی"بررسی نقش شرکت های فناور در راستای جهانی شدن یزد"
گزارش تصویری نشست کمیته ی عمرانی پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری نشست کمیته ی عمرانی پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری نشست کمیته ی عمرانی پارک علم و فناوری یزد