گزارش تصویری برگزاری دومین تدکس دانش آموزی ایران در یزد با نام تدکس جوانان آذریزدی
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری دومین تدکس دانش آموزی ایران در یزد با نام تدکس جوانان آذریزدی

گزارش تصویری برگزاری دومین تدکس دانش آموزی ایران در یزد با نام تدکس جوانان آذریزدی
انتخاب صندوق پژوهش و فناوری یزد به عنوان صندوق برتر کشور
۵ سال پیش

انتخاب صندوق پژوهش و فناوری یزد به عنوان صندوق برتر کشور

انتخاب صندوق پژوهش و فناوری یزد به عنوان صندوق برتر کشور
ظرفیت های بالای پارک برای معرفی شدن توسط عکاسی
۵ سال پیش

ظرفیت های بالای پارک برای معرفی شدن توسط عکاسی

ظرفیت های بالای پارک برای معرفی شدن توسط عکاسی
گزارش تصویری بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی

گزارش تصویری بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد از شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی
گزارش تصویری بازدید مدیر کل روابط عمومی استان یزد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مدیر کل روابط عمومی استان یزد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری

گزارش تصویری بازدید مدیر کل روابط عمومی استان یزد و معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد از نمایشگاه عکس زندگی با طعم فناوری
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”-قسمت اول؛نورپردازی
۵ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”-قسمت اول؛نورپردازی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”-قسمت اول؛نورپردازی
برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس
۵ سال پیش

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"
مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است
۵ سال پیش

مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است

مزیت پایدار و اصلی پارک های علم و فناوری اصل هم افزایی بین عناصر آن است
اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد
۵ سال پیش

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد
امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
۵ سال پیش

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد
گزارش تصویری جلسه هم اندیشی شرکت های پردیس فناوری های نرم
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی شرکت های پردیس فناوری های نرم

گزارش تصویری جلسه هم اندیشی شرکت های پردیس فناوری های نرم
گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال

گزارش تصویری بازدید معاون استاندار و هیئت همراه از ساختمان مراکز رشد جامع مرکز اقبال