گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران
۵ سال پیش

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران
برگزاری دوره های ICT ، راهکار افزایش تخصص در این حوزه است
۵ سال پیش

برگزاری دوره های ICT ، راهکار افزایش تخصص در این حوزه است

برگزاری دوره های ICT ، راهکار افزایش تخصص در این حوزه است
گزارش تصویری آغاز به کار چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران
۵ سال پیش

گزارش تصویری آغاز به کار چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

گزارش تصویری آغاز به کار چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران
رکود سدی در برابر فناوری های نرم
۵ سال پیش

رکود سدی در برابر فناوری های نرم

رکود سدی در برابر فناوری های نرم
گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد
۵ سال پیش

گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد

گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد
صدور گواهی
۵ سال پیش

صدور گواهی "دانش بنیان" برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صدور گواهی "دانش بنیان" برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد
جلسه آشنایی با تجارب شرکت
۵ سال پیش

جلسه آشنایی با تجارب شرکت "ابر آروان" برگزار شد

جلسه آشنایی با تجارب شرکت "ابر آروان" برگزار شد
گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب شرکت ابر آروان
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب شرکت ابر آروان

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب شرکت ابر آروان
اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد
۵ سال پیش

اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد

اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد
گزارش تصویری جلسه بررسی ظرفیت همکاری ایران و کانادا
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه بررسی ظرفیت همکاری ایران و کانادا

گزارش تصویری جلسه بررسی ظرفیت همکاری ایران و کانادا