چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران به کار خود پایان داد
۶ سال پیش

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران به کار خود پایان داد

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران به کار خود پایان داد
گزارش تصویری سومین روز جشنواره زیست فناوری به روایت تصویر
۶ سال پیش

گزارش تصویری سومین روز جشنواره زیست فناوری به روایت تصویر

گزارش تصویری سومین روز جشنواره زیست فناوری به روایت تصویر
گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه زیست فناوری به روایت تصویر
۶ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه زیست فناوری به روایت تصویر

گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه زیست فناوری به روایت تصویر
امضای تفاهم نامه سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
۶ سال پیش

امضای تفاهم نامه سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

امضای تفاهم نامه سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران
گزارش تصویری بازدید نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال
۶ سال پیش

گزارش تصویری بازدید نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال

گزارش تصویری بازدید نمایندگان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از ساختمان مراکز رشد اقبال
گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران
۶ سال پیش

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه ی سه جانبه بین پارک علم و فناوری یزد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و مرکز توسعه ی فناوری سرامیک ایران
برگزاری دوره های ICT ، راهکار افزایش تخصص در این حوزه است
۶ سال پیش

برگزاری دوره های ICT ، راهکار افزایش تخصص در این حوزه است

برگزاری دوره های ICT ، راهکار افزایش تخصص در این حوزه است
گزارش تصویری آغاز به کار چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران
۶ سال پیش

گزارش تصویری آغاز به کار چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران

گزارش تصویری آغاز به کار چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران
رکود سدی در برابر فناوری های نرم
۶ سال پیش

رکود سدی در برابر فناوری های نرم

رکود سدی در برابر فناوری های نرم
گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد
۶ سال پیش

گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد

گزارش تصویری مراسم تقدیر از کارشناس رابط دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد
صدور گواهی
۶ سال پیش

صدور گواهی "دانش بنیان" برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

صدور گواهی "دانش بنیان" برای صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد
۶ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دومین روز سمینار مسئولین و کارشناسان دفاتر نهادهای فناور همکار پارک علم و فناوری یزد