لزوم تقویت تیم مشاوره اقتصادی در پارک های علم و فناوری
۵ سال پیش

لزوم تقویت تیم مشاوره اقتصادی در پارک های علم و فناوری

لزوم تقویت تیم مشاوره اقتصادی در پارک های علم و فناوری
فراخوان انتخاب شرکت های فناور برگزیده استان يزد
۵ سال پیش

فراخوان انتخاب شرکت های فناور برگزیده استان يزد

فراخوان انتخاب شرکت های فناور برگزیده استان يزد
گزارش تصویری مراسم طبخ آش نذری
۵ سال پیش

گزارش تصویری مراسم طبخ آش نذری

گزارش تصویری مراسم طبخ آش نذری
پیام تسلیت رئیس پارک علم و فناوری یزد به هموطنان غرب کشور
۵ سال پیش

پیام تسلیت رئیس پارک علم و فناوری یزد به هموطنان غرب کشور

پیام تسلیت رئیس پارک علم و فناوری یزد به هموطنان غرب کشور
نشست خبری پارک علم و فناوری در آستانه هفته پژوهش برگزار شد
۵ سال پیش

نشست خبری پارک علم و فناوری در آستانه هفته پژوهش برگزار شد

نشست خبری پارک علم و فناوری در آستانه هفته پژوهش برگزار شد
ایده پردازی، بذر نوآوری
۵ سال پیش

ایده پردازی، بذر نوآوری

ایده پردازی، بذر نوآوری
برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در یزد
۵ سال پیش

برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در یزد

برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای در یزد
گزارش تصویری نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری نشست خبری رئیس پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری اختتامیه دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند
۵ سال پیش

گزارش تصویری اختتامیه دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند

گزارش تصویری اختتامیه دوره آموزشی کارشناسان افغان با مشارکت و تبادل فناوری متخصصین ایران و فنلاند
گزارش تصویری آشنایی با تجارب
۵ سال پیش

گزارش تصویری آشنایی با تجارب

گزارش تصویری آشنایی با تجارب
گزارش تصویری جلسه شهر هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌ها
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه شهر هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌ها

گزارش تصویری جلسه شهر هوشمند، چالش‌ها و فرصت‌ها
گزارش تصویری جلسه هماهنگی برگزاری سومین جشنواره شتاب ملی
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه هماهنگی برگزاری سومین جشنواره شتاب ملی

گزارش تصویری جلسه هماهنگی برگزاری سومین جشنواره شتاب ملی