پارک علم و فناوری یزد صاحب اولین شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری (تانوما) در استان شد
۵ سال پیش

پارک علم و فناوری یزد صاحب اولین شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری (تانوما) در استان شد

پارک علم و فناوری یزد صاحب اولین شبکه اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری (تانوما) در استان شد
برگزاری دومین دوره مسابقات هوا فضا توسط پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

برگزاری دومین دوره مسابقات هوا فضا توسط پارک علم و فناوری یزد

برگزاری دومین دوره مسابقات هوا فضا توسط پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری مسابقات هوا و فضا
۵ سال پیش

گزارش تصویری مسابقات هوا و فضا

گزارش تصویری مسابقات هوا و فضا
گزارش تصویری دیدار رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد با رئیس پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری دیدار رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد با رئیس پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دیدار رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد با رئیس پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری جلسه ارزیابی شرکت کاوش رایانه
۵ سال پیش

گزارش تصویری جلسه ارزیابی شرکت کاوش رایانه

گزارش تصویری جلسه ارزیابی شرکت کاوش رایانه
داوری مرحله دوم سومین جشنواره ملی شتاب انجام شد
۵ سال پیش

داوری مرحله دوم سومین جشنواره ملی شتاب انجام شد

داوری مرحله دوم سومین جشنواره ملی شتاب انجام شد
بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد

بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری دومین روز بیو استارتاپ
۵ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز بیو استارتاپ

گزارش تصویری دومین روز بیو استارتاپ
گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد

گزارش تصویری بازدید مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد
گزارش تصویری دومین روز بازدید از غرفه ی پارک علم و فناوری در نمایشگاه فن بازار یزد
۵ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز بازدید از غرفه ی پارک علم و فناوری در نمایشگاه فن بازار یزد

گزارش تصویری دومین روز بازدید از غرفه ی پارک علم و فناوری در نمایشگاه فن بازار یزد
پارک علم و فناوری؛ عاملی برای پیوند صنعت و دانشگاه
۵ سال پیش

پارک علم و فناوری؛ عاملی برای پیوند صنعت و دانشگاه

پارک علم و فناوری؛ عاملی برای پیوند صنعت و دانشگاه