گزارش تصویری تور بازدید تعدادی واحدهای فناور نوپای پارک علم و فناوری سیستان بلوچستان از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری تور بازدید تعدادی واحدهای فناور نوپای پارک علم و فناوری سیستان بلوچستان از پارک علم و فناوری یزد

  • ۵ مهر, ۱۳۹۶

تعدادی از واحدهای فناور نوپای پارک علم و فناوری سیستان بلوچستان روز چهارشنبه 5 مهرماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.