کالاهای خارجی عرصه را بر عرضه محصولات داخلی تنگ کرده است

مدیرعامل شرکت مهندسی ساعیان صنعت:

کالاهای خارجی عرصه را بر عرضه محصولات داخلی تنگ کرده است

  • ۴ آبان, ۱۳۹۶

مدیرعامل شرکت مهندسی ساعیان صنعت گفت: متاسفانه اجناس خارجی، مجال رقابت برای شرکت های ایرانی نمی گذارند و باید به صورت جدی با واردات بی رویه کالاهای خارجی مقابله شود.