ابلاغ برنامه های شش ماه آینده حوزه های مختلف پارک علم و فناوری یزد

توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد انجام شد:

ابلاغ برنامه های شش ماه آینده حوزه های مختلف پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۲ آبان, ۱۳۹۸

محمدمهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد برنامه شش ماه آینده پارک را در حوزه فناوری، عمرانی، پشتیبانی، روابط عمومی و امور بین الملل و شبکه سازی ابلاغ کرد.