استفاده صحیح از ظرفیت هیات امنا؛ تضمین کننده آینده پارک ها و مراکز رشد کشور

استفاده صحیح از ظرفیت هیات امنا؛ تضمین کننده آینده پارک ها و مراکز رشد کشور

  • ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نخستین جلسه هیات اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و4 فناوری در سال 96 روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری نخستین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 96

گزارش تصویری برگزاری نخستین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 96

  • ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۶

نخستین جلسه هیات اجرایی منابع انسانی مناطق 2 و 4 فناوری در سال 96 روز چهارشنبه 27 اردیبهشت در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.