اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد

اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد

  • ۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا چهارشنبه 15 شهریور ماه با حضور محمد قویدل؛ مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری، محمدعلی مدرسی ؛ مجری پردیس فناوری های نرم، محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و برخی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه بررسی ظرفیت همکاری ایران و کانادا

گزارش تصویری جلسه بررسی ظرفیت همکاری ایران و کانادا

  • ۱۶ شهریور, ۱۳۹۶

جلسه بررسی ظرفیت همکاری ایران و کانادا روز چهارشنبه 15 شهریورماه در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.