گزارش تصویری روند غرفه سازی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
۲ سال پیش

گزارش تصویری روند غرفه سازی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد

گزارش تصویری روند غرفه سازی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
گزارش تصویری بازدید فرماندهان، معاونین و رؤسای پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان از پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

گزارش تصویری بازدید فرماندهان، معاونین و رؤسای پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید فرماندهان، معاونین و رؤسای پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان از پارک علم و فناوری یزد
توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری استان یزد؛ مهمترین برنامه پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری استان یزد؛ مهمترین برنامه پارک علم و فناوری یزد

توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری استان یزد؛ مهمترین برنامه پارک علم و فناوری یزد
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
۲ سال پیش

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
گزارش تصویری نشست خبری ریاست پارک علم و فناوری یزد در آستانه ی هفته پژوهش و فناوری
۲ سال پیش

گزارش تصویری نشست خبری ریاست پارک علم و فناوری یزد در آستانه ی هفته پژوهش و فناوری

گزارش تصویری نشست خبری ریاست پارک علم و فناوری یزد در آستانه ی هفته پژوهش و فناوری
انتشار گزارشی از فعالیت های پارک یزد در هفته پژوهش در نشریه عتف
۳ سال پیش

انتشار گزارشی از فعالیت های پارک یزد در هفته پژوهش در نشریه عتف

انتشار گزارشی از فعالیت های پارک یزد در هفته پژوهش در نشریه عتف
مروری بر فعالیت های پارک علم و فناوری یزد در هفته پژوهش و فناوری
۳ سال پیش

مروری بر فعالیت های پارک علم و فناوری یزد در هفته پژوهش و فناوری

مروری بر فعالیت های پارک علم و فناوری یزد در هفته پژوهش و فناوری
حضور رییس پارک علم و فناوری یزد در غرفه این پارک
۴ سال پیش

حضور رییس پارک علم و فناوری یزد در غرفه این پارک

حضور رییس پارک علم و فناوری یزد در غرفه این پارک
رونمایی از طرح سوخت مایع توربین های گازی شرکت صافات انرژی یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

رونمایی از طرح سوخت مایع توربین های گازی شرکت صافات انرژی یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد

رونمایی از طرح سوخت مایع توربین های گازی شرکت صافات انرژی یزد مستقر در پارک علم و فناوری یزد
آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار
۴ سال پیش

آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار

آغاز به کار هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار
انتخاب سه شرکت پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناوران برتر استان
۴ سال پیش

انتخاب سه شرکت پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناوران برتر استان

انتخاب سه شرکت پارک علم و فناوری یزد به عنوان فناوران برتر استان