گزارش تصویری مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
۳ سال پیش

گزارش تصویری مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

گزارش تصویری مراسم اختتامیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
گزارش تصویری بازدید دکتر پیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از غرفه پارک علم و فناوری یزد
۳ سال پیش

گزارش تصویری بازدید دکتر پیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید دکتر پیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم از غرفه پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۳ سال پیش

گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری

گزارش تصویری چهارمین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری
گزارش تصویری بازدید نماینده موسسه تبادلات آکادمیک آلمان از غرفه پارک علم و فناوری یزد
۳ سال پیش

گزارش تصویری بازدید نماینده موسسه تبادلات آکادمیک آلمان از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید نماینده موسسه تبادلات آکادمیک آلمان از غرفه پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار
۳ سال پیش

گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار

گزارش تصویری دومین روز نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار
گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پژوهشکده میکرو الکترونیک ایران از غرفه پارک یزد
۳ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پژوهشکده میکرو الکترونیک ایران از غرفه پارک یزد

گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پژوهشکده میکرو الکترونیک ایران از غرفه پارک یزد