بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد

بازدید نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پردیس فناوری دانشگاه یزد

  • ۲۸ مرداد, ۱۳۹۶

مجید دهبیدی پور؛ نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روز چهارشنبه 25 مردادماه از پردیس فناوری دانشگاه یزد بازدید کرد.