انتصاب مجتبی مرآت به عنوان نماینده شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

انتصاب مجتبی مرآت به عنوان نماینده شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

مجتبی مرآت؛ مدیرعامل شرکت مشاورین علم و صنعت، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکت های پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی منصوب شد.