گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد
۴ سال پیش

گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری آشنایی مسئولان شهری اصفهان با آخرین محصولات پارک علم و فناوری یزد
برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند
۴ سال پیش

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند

برخی اقدامات دانش بنیان راه گشای توسعه شهری هستند
گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان
۴ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان

گزارش تصویری بازدید رئیس شورای شهر اصفهان و دکتر نیلفروشان دبیر جشنواره از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه فناوری های نوین شهری اصفهان
حضور پارک علم وفناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری
۴ سال پیش

حضور پارک علم وفناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری

حضور پارک علم وفناوری یزد در نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوریهای نوین شهری
گزارش تصویری
۴ سال پیش

گزارش تصویری " نمایشگاه فناوری های نوین شهری - اصفهان" گزارش تصویری شمار 2

گزارش تصویری " نمایشگاه فناوری های نوین شهری - اصفهان" گزارش تصویری شمار 2