گزارش تصویری برگزاری نخستین جلسه شورای مدیران پارک در سال 98

گزارش تصویری برگزاری نخستین جلسه شورای مدیران پارک در سال 98

  • ۱۹ فروردین, ۱۳۹۸

نخستین جلسه شورای مدیران پارک در سال 98، روز دوشنبه 19 فروردین ماه در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری نخستین جلسه شورای مدیران پارک در سال 97

گزارش تصویری برگزاری نخستین جلسه شورای مدیران پارک در سال 97

  • ۷ خرداد, ۱۳۹۷

نخستین جلسه شورای مدیران پارک در سال 97، روز دوشنبه 7 خرداد ماه در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.