رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد
۱ سال پیش

رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد

رونمایی از طرح شرکت یکتا مبدل پارس، مستقر در پارک علم و فناوری یزد
تجلیل از مدیرعامل شرکت پترو اکتان ایساتیس به عنوان فناور برگزیده کشور
۱ سال پیش

تجلیل از مدیرعامل شرکت پترو اکتان ایساتیس به عنوان فناور برگزیده کشور

تجلیل از مدیرعامل شرکت پترو اکتان ایساتیس به عنوان فناور برگزیده کشور
انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد به عنوان رئیس پارک
۲ سال پیش

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد به عنوان رئیس پارک

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد به عنوان رئیس پارک
تقدیر از ایده‌پرداز برگزیده جشنواره ملی شتاب توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۳ سال پیش

تقدیر از ایده‌پرداز برگزیده جشنواره ملی شتاب توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

تقدیر از ایده‌پرداز برگزیده جشنواره ملی شتاب توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری