مشارکت پارک یزد در برگزاری رویداد صداستارتاپ از طریق شبکه کارگزاران
۶ ماه پیش

مشارکت پارک یزد در برگزاری رویداد صداستارتاپ از طریق شبکه کارگزاران

مشارکت پارک یزد در برگزاری رویداد صداستارتاپ از طریق شبکه کارگزاران
بازدید مسئولین پارک یزد از کارخانه سرب و روی مهریز
۷ ماه پیش

بازدید مسئولین پارک یزد از کارخانه سرب و روی مهریز

بازدید مسئولین پارک یزد از کارخانه سرب و روی مهریز
استقبال پارک یزد از راه اندازی شتاب دهنده صنایع غذایی توسط شرکت تولیدی بازرگانی شیررضا
۸ ماه پیش

استقبال پارک یزد از راه اندازی شتاب دهنده صنایع غذایی توسط شرکت تولیدی بازرگانی شیررضا

استقبال پارک یزد از راه اندازی شتاب دهنده صنایع غذایی توسط شرکت تولیدی بازرگانی شیررضا
مطالبات شرکت ها بهبود فضای استقرار، بازار فروش و مسائل صنفی است
۱ سال پیش

مطالبات شرکت ها بهبود فضای استقرار، بازار فروش و مسائل صنفی است

مطالبات شرکت ها بهبود فضای استقرار، بازار فروش و مسائل صنفی است
انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد
گزارش تصویری جلسه رئیس دانشگاه یزد با شرکت های مستقر در پردیس پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه
۲ سال پیش

گزارش تصویری جلسه رئیس دانشگاه یزد با شرکت های مستقر در پردیس پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه

گزارش تصویری جلسه رئیس دانشگاه یزد با شرکت های مستقر در پردیس پارک علم و فناوری یزد در دانشگاه
گزارش تصویری نشست بهبود و ارتقا اکوسیستم کارآفرینی
۲ سال پیش

گزارش تصویری نشست بهبود و ارتقا اکوسیستم کارآفرینی

گزارش تصویری نشست بهبود و ارتقا اکوسیستم کارآفرینی
گزارش تصویری کارگاه آموزشی نقش مدیریت شهری در اکوسیستم کارآفرینی با حضور دکتر کوروش خسروی
۲ سال پیش

گزارش تصویری کارگاه آموزشی نقش مدیریت شهری در اکوسیستم کارآفرینی با حضور دکتر کوروش خسروی

گزارش تصویری کارگاه آموزشی نقش مدیریت شهری در اکوسیستم کارآفرینی با حضور دکتر کوروش خسروی
گزارش تصویری نشست توجیهی، هم اندیشی و هماهنگی مدیران نهادهای فناوری همکار
۲ سال پیش

گزارش تصویری نشست توجیهی، هم اندیشی و هماهنگی مدیران نهادهای فناوری همکار

گزارش تصویری نشست توجیهی، هم اندیشی و هماهنگی مدیران نهادهای فناوری همکار
گزارش تصویری نشست معاون تسهیلات صندوق نواوری و شکوفایی با شرکت های فناور مستقر در پارک
۲ سال پیش

گزارش تصویری نشست معاون تسهیلات صندوق نواوری و شکوفایی با شرکت های فناور مستقر در پارک

گزارش تصویری نشست معاون تسهیلات صندوق نواوری و شکوفایی با شرکت های فناور مستقر در پارک
برگزاری نمایشگاه فن بازار استان یزد با حضور 60 نهاد دولتی و خصوصی
۲ سال پیش

برگزاری نمایشگاه فن بازار استان یزد با حضور 60 نهاد دولتی و خصوصی

برگزاری نمایشگاه فن بازار استان یزد با حضور 60 نهاد دولتی و خصوصی
گزارش تصویری نشست شرکت های منتخب پارک یزد جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد
۳ سال پیش

گزارش تصویری نشست شرکت های منتخب پارک یزد جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری نشست شرکت های منتخب پارک یزد جهت حضور در نمایشگاه هفته پژوهش با معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد