انتشار مقاله مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در فصلنامه مدیریت صنعتی

انتشار مقاله مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در فصلنامه مدیریت صنعتی

  • ۲۱ مهر, ۱۳۹۷

مقاله «تست و اعتبارسنجی روش مدلسازی گروهی با مدل مرجع» توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد و منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی ایران؛ در چهل و چهارمین شماره فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج منتشر شد.

انتشار مقاله مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی یزد

انتشار مقاله مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی یزد

  • ۶ شهریور, ۱۳۹۷

مقاله «ارائه مدل بوم شناسی کسب و کار تامین مالی جمعی در ایران» توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد در نوزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی یزد منتشر شد.