انتصاب مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی

انتصاب مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی

  • ۱۶ فروردین, ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا به عنوان مسئول راه اندازی پردیس نوآوری و فناوری هوایی منصوب شد.