دفاع از طرح سیستم توزیع رباتیکی در دامنه کوچک

در ششمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه انجام شد:

دفاع از طرح سیستم توزیع رباتیکی در دامنه کوچک

  • ۱۶ بهمن, ۱۳۹۸

جلسه دفاع از طرح سیستم توزیع رباتیکی در دامنه کوچک، روز دوشنبه، ۱۴ بهمن 98 در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری ششمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال 98

گزارش تصویری ششمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال 98

  • ۱۴ بهمن, ۱۳۹۸

ششمین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال 98،روز دوشنبه 14 بهمن در دانشگاه یزد برگزار شد .

جلسه دفاع از طرح نوآورانه دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری

در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد:

جلسه دفاع از طرح نوآورانه دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری

  • ۱۶ آذر, ۱۳۹۸

جلسه دفاع از طرح دستگاه بازچرخانی پساب سنگبری، روز دوشنبه، 11 آذر 98 در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.

جلسه دفاع از طرح رگولاتور دما برای شیر آب

در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد:

جلسه دفاع از طرح رگولاتور دما برای شیر آب

  • ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸

جلسه دفاع از طرح رگولاتور دما برای شیر آب، یکشنبه 24 شهریور 98 در مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری چهارمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98

گزارش تصویری چهارمین جلسه دفاع از طرح های نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98

  • ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸

چهارمین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98،روز یکشنبه 24 شهریور در دانشگاه یزد برگزار شد .

گزارش تصویری سومین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98

گزارش تصویری سومین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98

  • ۱۵ تیر, ۱۳۹۸

سومین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98،روز شنبه 15 تیر در دانشگاه یزد برگزار شد .

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد

گزارش تصویری جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد

  • ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷

جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد،روز چهارشنبه 22 اسفند ماه در دانشگاه یزد برگزار گردید.