گزارش تصویری دومین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98

گزارش تصویری دومین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98

  • ۱۳ خرداد, ۱۳۹۸

دومین جلسه دفاع از طرح نوآورانه مرکز نوآوری پارک در دانشگاه یزد در سال98،روز دوشنبه13 خرداد در دانشگاه یزد برگزار شد.

گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری

گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری

  • ۲۰ تیر, ۱۳۹۷

جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری، روز چهارشنبه 20 تیر ماه در مرکز پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد، روز چهارشنبه 4 مردادماه با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، مدیر امور فناوری دانشگاه یزد و مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه در پردیس فناوری برگزار شد.