گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری زیست فناوری

گزارش تصویری برگزاری جلسه دفاع از طرح های پایان یافته در مرکز نوآوری زیست فناوری

  • ۴ شهریور, ۱۳۹۷

جلسه دفاع از طرح نوآورانه، یکشنبه 4 شهریور ماه در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

  • ۷ خرداد, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه روز شنبه 6 خردادماه در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

گزارش تصویری دفاع از سه طرح نوآورانه در مرکز نوآوری زیست فناوری

  • ۶ خرداد, ۱۳۹۶

از سه طرح نوآورانه، شنبه 6 خرداد ماه در مرکز نوآوری زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد دفاع شد.