برگزاری کارگاه ارتباطات فناوری و بین المللی سازی شرکت ها در ابرکوه

برگزاری کارگاه ارتباطات فناوری و بین المللی سازی شرکت ها در ابرکوه

  • ۶ بهمن, ۱۳۹۸

کارگاه ارتباطات فناوری و بین المللی سازی شرکت ها با حضور محمد قویدل، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک یزد در سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.

برگزاری نشست «شهر و توسعه » در ابرکوه

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری نشست «شهر و توسعه » در ابرکوه

  • ۱ مرداد, ۱۳۹۷

نشست «شهر و توسعه »، یکشنبه 31 تیر 97، با حضور محمد کاظمی نسب، فرماندار ابرکوه، علی اصغر قیومی، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و جمعی از نخبگان ابرکوهی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب»

با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام می شود:

برگزاری کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب»

  • ۲۹ بهمن, ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب» 30 بهمن سال جاری با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.