بررسی پیشرفت مرکز رشد فناوری سلامت و راه های توسعه آن

بررسی پیشرفت مرکز رشد فناوری سلامت و راه های توسعه آن

  • ۲۸ بهمن, ۱۳۹۹

نشست مشترک پارک یزد با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹ برگزار شد.