بازدید سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی پارک

بازدید سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد از شرکتهای مرکز رشد علوم انسانی پارک

  • ۷ مهر, ۱۳۹۹

حمید عزیزیان،سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد روز شنبه ۵ مهر ۹۹ از شرکت های مستقر در مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.

گزارش تصویری نخستین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

گزارش تصویری نخستین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98

  • ۲۰ فروردین, ۱۳۹۸

نخستین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 98، روز دوشنبه 19 فروردین ماه در سالن جلسات مرکز رشد علوم انسانی و هنر برگزار شد.

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

  • ۸ اسفند, ۱۳۹۷

دوازدهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97 روز دوشنبه 6 اسفند ماه در سالن جلسات مرکز رشد علوم انسانی و هنر برگزار شد.

گزارش تصویری یازدهمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

گزارش تصویری یازدهمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

  • ۱۶ بهمن, ۱۳۹۷

یازدهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97 روز دوشنبه 15 بهمن ماه در سالن جلسات مرکز رشد علوم انسانی و هنر برگزار شد.

گزارش تصویری نهمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

گزارش تصویری نهمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

  • ۴ دی, ۱۳۹۷

نهمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97 روز دوشنبه 3 دی ماه در سالن جلسات مرکز رشد علوم انسانی و هنر برگزار شد.

گزارش تصویری هفتمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

گزارش تصویری هفتمین جلسه پذیرش پردیس علوم انسانی و هنر در سال 97

  • ۶ آذر, ۱۳۹۷

هفتمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97 روز دوشنبه 5 آذر ماه در سالن جلسات مرکز رشد علوم انسانی و هنر برگزار شد.

انتصاب مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

با حکم داریوش پورسراجیان انجام شد:

انتصاب مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

  • ۶ مرداد, ۱۳۹۷

طبق حکمی از سوی داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد، تقی فرهنگ نیا به مدت دو سال به سمت مدیر پردیس علوم انسانی وهنر منصوب شد.

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

  • ۸ شهریور, ۱۳۹۶

نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک، مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکت های پارک برگزارشد.