گزارش تصویری گردهمایی واحدهای فناور در حوزه آب و صنایع مرتبط

گزارش تصویری گردهمایی واحدهای فناور در حوزه آب و صنایع مرتبط

  • ۱۹ شهریور, ۱۳۹۷

گردهمایی واحدهای فناور در حوزه آب و صنایع مرتبط روز یک شنبه 18 شهریور ماه در سالن جلسات مرکز رشد زیست فناوری برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان پارک علمی کودکان و نوجوانان از شرکت آبسار کویر

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان پارک علمی کودکان و نوجوانان از شرکت آبسار کویر

  • ۱۳ تیر, ۱۳۹۷

دانش آموزان پارک علمی کودکان و نوجوانان روز سه شنبه 12 تیرماه از شرکت آبسار کویر در مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

گزارش تصویری شورای پذیرش مرکز رشد زیست فناوری

گزارش تصویری شورای پذیرش مرکز رشد زیست فناوری

  • ۱۰ اسفند, ۱۳۹۶

شورای پذیرش مرکز رشد زیست فناوری، روز پنجشنبه 10 اسفندماه در سالن جلسات پردیس زیست فناوری برگزار شد.

برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد

برگزاری نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد

  • ۱۳ تیر, ۱۳۹۶

نشست ایجاد شتاب دهنده بیوتکنولوژی در یزد، روز دوشنبه 12 تیرماه با حضور رئیس پارک علم و فناوری یزد، معاون پشتیبانی و مدیر مرکز رشد زیست فناوری پارک برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ تیر, ۱۳۹۶

رییس پارک علم و فناوری یزد در روز دوشنبه 12 تیرماه از مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.