برگزاری کارگاه آیین سخنوری و زبان معیار در مرکز رشد ابرکوه

به همت مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه انجام شد:

برگزاری کارگاه آیین سخنوری و زبان معیار در مرکز رشد ابرکوه

  • ۲۱ شهریور, ۱۳۹۷

کارگاه آیین سخنوری و زبان معیار با حضور علی اصغر قیومی؛ مدیر مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه و الهام آدمی؛ گوینده و مجری در سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناور ابرکوه برگزار شد.