صدور گواهی نامه محصول دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان آپافن ومدیسا پلیمرآریا یزد

صدور گواهی نامه محصول دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان آپافن ومدیسا پلیمرآریا یزد

  • ۲۹ اسفند, ۱۳۹۹

سومین وچهارمین گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان در نشستی با حضور نمایندگانی از مدیریت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و پارک علم و فناوری یزد، برای شرکت های دانش بنیان آپافن ومدیسا پلیمرآریا یزد به ترتیب با تولید محصولات دانش بنیان دستگاه وایندر نخ و منسوجات ماسک حاوی هیدروکسی آپا تیت نانوساختار صادر شد.