بررسی راه های همکاری مشترک دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و پارک علم و فناوری یزد

بررسی راه های همکاری مشترک دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۴ فروردین, ۱۴۰۰

نشست مشترک مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مسوولین پارک علم و فناوری یزد با بانوان کارآفرین، روز یکشنبه هشتم فروردین ۱۴۰۰ با حضور کاظمی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک و چند تن از بانوان کارآفرین مستقر در پارک، در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.