لزوم افزایش فعالیت های اجتماعی در زمینه کم آبی

مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک یزد در پنل تخصصی بحران آب، چالش جهانی، ملی و استانی مطرح کرد:

لزوم افزایش فعالیت های اجتماعی در زمینه کم آبی

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۷

در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان یزد، پنل تخصصی بحران آب، چالشی جهانی، ملی و استانی، چهارشنبه28 آذر 97، با حضور علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد، علی اصغر سمسار یزدی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی، مستقر در پارک علم و فناوری یزد و جمعی دیگر از کارشناسان، در هفت بخش برگزار شد.

نخستین جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد در سال 97 برگزار شد

نخستین جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد در سال 97 برگزار شد

  • ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۷

نخستین جلسه شورای عمومی مرکز فناوری دانشگاه یزد در سال 97، دوشنبه 3 اردیبهشت با حضور مدیران عامل و نمایندگان موسسات مستقر در این مرکز برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب»

با حمایت پارک علم و فناوری یزد انجام می شود:

برگزاری کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب»

  • ۲۹ بهمن, ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی« راهبردهای اساسی مدیریت مصرف در بخش آب» 30 بهمن سال جاری با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.