تشکیل شورای حقوقی پارک یزد
۱۲ ماه پیش

تشکیل شورای حقوقی پارک یزد

تشکیل شورای حقوقی پارک یزد
تکوین اکوسیستم نوآوری در استان یزد با جلب مشارکت‌های بخش خصوصی
۱۲ ماه پیش

تکوین اکوسیستم نوآوری در استان یزد با جلب مشارکت‌های بخش خصوصی

تکوین اکوسیستم نوآوری در استان یزد با جلب مشارکت‌های بخش خصوصی
بررسی مسائل و مشکلات شرکت های مستقر در نشست آنلاین با رئیس پارک
۱ سال پیش

بررسی مسائل و مشکلات شرکت های مستقر در نشست آنلاین با رئیس پارک

بررسی مسائل و مشکلات شرکت های مستقر در نشست آنلاین با رئیس پارک
بازدید مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد از پارک
۱ سال پیش

بازدید مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد از پارک

بازدید مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد از پارک
اولویت ما در دوره جدید حمایت از پارک علم و فناوری در استان و کشور
۱ سال پیش

اولویت ما در دوره جدید حمایت از پارک علم و فناوری در استان و کشور

اولویت ما در دوره جدید حمایت از پارک علم و فناوری در استان و کشور
انتصاب مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد
۱ سال پیش

انتصاب مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد

انتصاب مسئول پیگیری امور زیرساخت اراضی طرح جامع پارک یزد
انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد
۱ سال پیش

انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مدیر امور اداری پارک علم و فناوری یزد
بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از کارگاه شرکت های پویا شیمی و یگانه پارسه کویر
۱ سال پیش

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از کارگاه شرکت های پویا شیمی و یگانه پارسه کویر

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از کارگاه شرکت های پویا شیمی و یگانه پارسه کویر
آماده سازی طرح جامع پارک؛ زمینه ساز  توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور استان
۲ سال پیش

آماده سازی طرح جامع پارک؛ زمینه ساز توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور استان

آماده سازی طرح جامع پارک؛ زمینه ساز توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور استان
کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد
۲ سال پیش

کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد

کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط رئیس پارک علم و فناوری یزد
جلسه کمیته انتخابات نمایندگان موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
۲ سال پیش

جلسه کمیته انتخابات نمایندگان موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد

جلسه کمیته انتخابات نمایندگان موسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد
تقویت اکوسیستم نوآوری، یکی از نیازهای اصلی استان یزد
۲ سال پیش

تقویت اکوسیستم نوآوری، یکی از نیازهای اصلی استان یزد

تقویت اکوسیستم نوآوری، یکی از نیازهای اصلی استان یزد