تبدیل مرکز فناوری اقبال به یک کانون رشد، سیاست راهبردی پارک علم و فناوری یزد
۲ هفته پیش

تبدیل مرکز فناوری اقبال به یک کانون رشد، سیاست راهبردی پارک علم و فناوری یزد

تبدیل مرکز فناوری اقبال به یک کانون رشد، سیاست راهبردی پارک علم و فناوری یزد
عضویت رئیس پارک یزد به عنوان عضو جدید شورای سازمان فاوای شهرداری یزد
۳ ماه پیش

عضویت رئیس پارک یزد به عنوان عضو جدید شورای سازمان فاوای شهرداری یزد

عضویت رئیس پارک یزد به عنوان عضو جدید شورای سازمان فاوای شهرداری یزد
هدف از ایجاد پهنه فناوری اقبال، ثروت آفرینی از طریق نوآوری
۳ ماه پیش

هدف از ایجاد پهنه فناوری اقبال، ثروت آفرینی از طریق نوآوری

هدف از ایجاد پهنه فناوری اقبال، ثروت آفرینی از طریق نوآوری
تحلیل رقبا و برنامه بازار در دومین روز کارگاه آموزشی
۳ ماه پیش

تحلیل رقبا و برنامه بازار در دومین روز کارگاه آموزشی" ایده‌پردازی تا نوآوری"

تحلیل رقبا و برنامه بازار در دومین روز کارگاه آموزشی" ایده‌پردازی تا نوآوری"
نخستین گردهمایی عناصر زیست بوم نوآوری استان یزد برگزار خواهد شد
۴ ماه پیش

نخستین گردهمایی عناصر زیست بوم نوآوری استان یزد برگزار خواهد شد

نخستین گردهمایی عناصر زیست بوم نوآوری استان یزد برگزار خواهد شد
وبینار
۵ ماه پیش

وبینار "جایگاه فعلی و آینده شغلی برنامه نویسی در کشور و استان" با همکاری پارک یزد برگزار شد

وبینار "جایگاه فعلی و آینده شغلی برنامه نویسی در کشور و استان" با همکاری پارک یزد برگزار شد
انتصاب اعضای کارگروه اجرایی منطقه ای برنامه گرنت فناوری توسط رئیس پارک یزد
۵ ماه پیش

انتصاب اعضای کارگروه اجرایی منطقه ای برنامه گرنت فناوری توسط رئیس پارک یزد

انتصاب اعضای کارگروه اجرایی منطقه ای برنامه گرنت فناوری توسط رئیس پارک یزد
ثبت نام بیش از ۱۵۰ تیم استارتاپی در سکوی پرتاب یزد تا چهاردهم دی
۵ ماه پیش

ثبت نام بیش از ۱۵۰ تیم استارتاپی در سکوی پرتاب یزد تا چهاردهم دی

ثبت نام بیش از ۱۵۰ تیم استارتاپی در سکوی پرتاب یزد تا چهاردهم دی
بازدید مسئولین پارک یزد از شرکت سورنا (کارگزار فن بازار یزد)
۷ ماه پیش

بازدید مسئولین پارک یزد از شرکت سورنا (کارگزار فن بازار یزد)

بازدید مسئولین پارک یزد از شرکت سورنا (کارگزار فن بازار یزد)
نشستی برای تسریع عملیات اجرایی پردیس پارک یزد
۹ ماه پیش

نشستی برای تسریع عملیات اجرایی پردیس پارک یزد

نشستی برای تسریع عملیات اجرایی پردیس پارک یزد
توسعه اکوسیستم نوآوری استان، مهم ترین رسالت پارک علم و فناوری یزد
۱۰ ماه پیش

توسعه اکوسیستم نوآوری استان، مهم ترین رسالت پارک علم و فناوری یزد

توسعه اکوسیستم نوآوری استان، مهم ترین رسالت پارک علم و فناوری یزد
تشکیل شورای حقوقی پارک یزد
۱۰ ماه پیش

تشکیل شورای حقوقی پارک یزد

تشکیل شورای حقوقی پارک یزد