واگذاری نوزده قطعه زمین در اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد

واگذاری نوزده قطعه زمین در اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۸ فروردین, ۱۴۰۰

در سال گذشته و طی فراخوان دوم واگذاری اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد، 12 شرکت پذیرش و در مجموع 19 قطعه زمین به این شرکت ها واگذار شده است.