کسب رتبه سوم فن بازار برتر سال ۹۷ توسط فن بازار منطقه ای استان یزد

افتخاری دیگر برای پارک علم و فناوری یزد:

کسب رتبه سوم فن بازار برتر سال ۹۷ توسط فن بازار منطقه ای استان یزد

  • ۹ تیر, ۱۳۹۸

در دوازدهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور، فن بازار منطقه ای استان یزد رتبه سوم فن بازارهای برتر کشور را در سال ۹۷ کسب کرد.