فروش تکنولوژی به صنعت؛ ایده آل پارک یزد برای شرکت های فناور مستقر

در جلسه هماهنگی شرکت ملی گاز ایران با مسئولین پارک یزد عنوان شد:

فروش تکنولوژی به صنعت؛ ایده آل پارک یزد برای شرکت های فناور مستقر

  • ۱۸ بهمن, ۱۳۹۶

تور فناوری متخصصان شرکت ملی گاز ایران از پارک علم و فناوری یزد، روز دوشنبه 16 بهمن ماه با برگزاری جلسه هماهنگی شرکت ملی گاز با مسئولین پارک یزد و ارائه گزارشی از جلسات B2B انجام شده به کار خود پایان داد.