تعیین تکلیف نحوه استقرار شرکت ها در فضاهای کارگاهی پایلوت فناوری طرح جامع پارک علم و فناوری یزد

در نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری طرح جامع پارک یزد در سال جدید صورت گرفت:

تعیین تکلیف نحوه استقرار شرکت ها در فضاهای کارگاهی پایلوت فناوری طرح جامع پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰

نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری طرح جامع پارک علم و فناوری یزد، بیست و یک فروردین 1400 در سالن جلسات برگزار شد.