بازدید فرمانده سپاه الغدیر از پارک علم و فناوری یزد

بازدید فرمانده سپاه الغدیر از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۸ تیر, ۱۳۹۹

پورشمسی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد و هیئت همراه روز یکشنبه ۲۲ تیر ۹۹ از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.