گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98

  • ۱۲ اسفند, ۱۳۹۸

دوازدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال ۹۸، دوشنبه 12 اسفند ماه در سالن جلسات این پارک برگزار شد.

گزارش تصویری پنجمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98

گزارش تصویری پنجمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 98

  • ۲۲ آبان, ۱۳۹۸

پنجمین جلسه شورای مدیران، روز سه شنبه 21 آبان 98 در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری سومین جلسه شورای مدیران پارک در سال 98

گزارش تصویری سومین جلسه شورای مدیران پارک در سال 98

  • ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۸

سومین جلسه شورای مدیران در سال 98، روز دوشنبه 16 اردیبهشت 98 در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

امروز پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش نیازمند طرحی نو اند

امروز پارک‌های علم و فناوری بیش از پیش نیازمند طرحی نو اند

  • ۱۷ مرداد, ۱۳۹۷

سجادی نیری که در دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد سخن می گفت با اشاره به اهمیت جایگاه پارک‌های علم و فناوری در اکوسیستم فناوری کشور گفت: امروز پارک‌های کشور برای توسعه و ترقی بیش از همیشه نیازمند طرح هایی نوآورانه در مدیریت و توسعه خود هستند.

گزارش تصویری نهمین جلسه شورای مدیران

گزارش تصویری نهمین جلسه شورای مدیران

  • ۲۷ اسفند, ۱۳۹۶

نهمین جلسه شورای مدیران روز شنبه 26 اسفند ماه در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

گزارش تصویری چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۶

چهارمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در روز شنبه 7 مردادماه در سالن جلسات برگزار شد.

گزارش تصویری دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

گزارش تصویری دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96

  • ۷ خرداد, ۱۳۹۶

دومین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد در سال 96، روز یک شنبه 7 خردادماه در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.