بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از کارگاه شرکت های پویا شیمی و یگانه پارسه کویر

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از کارگاه شرکت های پویا شیمی و یگانه پارسه کویر

  • ۲۱ بهمن, ۱۳۹۸

محمدمهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد روز دوشنبه 21 بمهن 98 از کارگاه شرکت های پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر و یگانه پارسه کویر (مستقر در پارک علم و فناوری یزد) بازدید کرد.

پارک یزد زمینه ورود قدرتمند شرکت ها به بازار را فراهم کند

مدیرعامل شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر مطرح کرد:

پارک یزد زمینه ورود قدرتمند شرکت ها به بازار را فراهم کند

  • ۴ آبان, ۱۳۹۶

مدیرعامل شرکت پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر گفت: در حال حاضر تمامی صنایع به تکنولوژی شرکت های دانش بنیان و فناور نیاز دارند و در صورتی که پارک یزد زمینه ورود قدرتمند شرکت ها به بازار را فراهم کند، موجب شکوفایی بیشتر آن ها خواهد شد.