آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ معماری بومی از طریق محصولات شرکت هورنو

آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ معماری بومی از طریق محصولات شرکت هورنو

  • ۳ اسفند, ۱۳۹۹

شرکت هورنو روزنه ای در تاریکی، از سال ۹۳ با موضوع فرهنگ سازی، پژوهش، طراحی و اجرای طرح های معماری و تصویرسازی در جهت ارتقاء سواد بصری ثبت شده و چند سالی است که در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه یزد مستقر شده است.