میزگرد تخصصی: “بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد”

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگرد تخصصی: “بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد”

  • ۲۳ تیر, ۱۳۹۷

میزگرد تخصصی” بررسی توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور مرتبط با صنعت هوایی در یزد” با حضور علی حاجی غلام سریزدی، مسئول مگاپارک هوایی و دبیر کارگروه تجهیزات فرودگاهی، سید عبدالرضا حسینی نسب، مدیرعامل شرکت توسعه پرواز از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و حسن درستکار، دبیر انجمن نخبگان فرودگاه یزد برگزار شد.

شمول بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

شمول بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان

  • ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۷

قانون مشمولیت بیمه بیکاری برای شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان مصوب شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه کارگروه ستادی که دوم بهمن 96 برگزار شد، مقرر گردید با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با در نظر […]

تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و فعالیت در حوزه فناوری های برتر دو شرط اساسی دانش بنیان شدن

رئیس امور شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بازدید از پارک علم و فناوری یزد:

تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و فعالیت در حوزه فناوری های برتر دو شرط اساسی دانش بنیان شدن

  • ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷

نشست سید محمد صاحبکار خراسانی، رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت‌های دانش بنیان استان یزد، پنج شنبه 6 فروردین با حضور احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک یزد، مدیران مراکز رشد پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک و شرکت‌های دانش بنیان استان یزد در سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری نشست سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با شرکت های فناور مستقر در پارک یزد و دانش بنیان استان

گزارش تصویری نشست سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با شرکت های فناور مستقر در پارک یزد و دانش بنیان استان

  • ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۷

نشست سید محمد صاحبکار سرپرست امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با شرکت های فناور مستقر در پارک یزد و دانش بنیان استان روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.